Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Gold Wing Slovenija
Login

Članstvo v Združenju Gold Wing Slovenija

Član Združenja Gold Wing Slovenija lahko postane vsakdo (tudi tujec), ki sprejema "statut" in se ravna po "splošnem kodeksu" Združenja Gold Wing Slovenija, poda pisno izjavo ter poravna letno članarino.


Na prvem Občnem zboru novo sprejetega člana potrdimo, če spoštuje splošni kodeks Združenja GWS.

Članarina

Član Združenja Gold Wing Slovenija je dolžan vsako leto najkasneje do 31. Januarja poravnati članarino za tekoče leto.


Članarina za leto 2024 znaša 50€/osebo.


Članarino se nakaže na transakcijski račun Združenja GWS odprt pri NLB d.d. številka SI56 0204 2008 9117 342, kjer se v opisu navede "članarina" ter ime in priimek za katerega se plačuje članarino (primer: "članarina Jože Planinc").


Na Občnem zboru dne 2.3.2024 je bilo sprejeto, da se članarina naslednje leto dvigne na 70€/osebo.

Kontakt

  • +386 41 686 509

  • © 1999-2024 Gold Wing Slovenija. All rights reserved.