Člani GWC SLO smo se že leta 2010 odločili, da bomo del sredstev iz naše klubske blagajne in del sredstev pridobljenih s strani naših sponzorjev, podarili v dobrodelne namene.


Letos pa smo se ozrli vsak v svojem okolju in ugotovili, kar vse pogosteje opozarjajo tudi mediji, da mnogo, premnogo otrok nima zagotovljenih osnovnih pogojev in da jih vse več svoj šolski dan preživlja z lakoto v želodcu, kajti mnoge družine, po zadnji spremembi cenzusa za subvencionirano šolsko prehrano in spremembi Zakona o socialnih transferjih, ne zmorejo več poravnati tudi teh stroškov. Šole družno ugotavljajo, da ostaja vsak mesec neporavnanih vse več položnic za šolsko prehrano in se za pomoč pri reševanju vse težje situacije obračajo tako na občine, kot dobrodelne organizacije, podjetja, donatorje.

Ker je kočevska po statističnih podatkih na vrhu lestvice po številu brezposelnih in šteje med bolj ogrožena področja, smo se v želji, da bi polepšali vsakdanjik otrok, ki izhajajo iz najtežjih razmer, obrnili na ravnateljico OŠ ob Rinži ga. Gornik in se dogovorili, da skupaj z učitelji pripravi seznam oz. število otrok, ki so pomoči najbolj potrebni.

Na tem seznamu se je znašlo 18 otrok iz različnih razredov, GWC SLO pa se je odločil, da bo do konca šolskega leta 2012/2013 poravnal obveznosti za šolsko malico za vseh 18 otrok.

Ob sprejemu naše obveze tudi z izročitvijo simboličnega čeka, se za odziv, zahvaljujem vsem prisotnim, medijem, ki bodo morda z zapisom humanitarnega dogodka vzpodbudili še kakega potencialnega donatorja, kot tudi prisotnim članom GWC SLO, ki so se na dogodek kljub hladnemu vremenu pripeljali z motorji, da bi si jih lahko ogledali otroci.

Slike z dogodka so na voljo v galeriji. 

Predsednik GWC Slovenija,
Jože Planinc